نماینده سیاسی کردستان عراق در آمریکا منصوب شد

واحد مرکزی خبر نوشت:


دولت محلی کردستان عراق نماینده سیاسی خود را در آمریکا منصوب کرد.
خانم بیان سامی عبدالرحمان، که پیش از این نماینده سیاسی کردستان در انگلیس بود به سمت نماینده سیاسی کردستان در آمریکا معرفی شده است.
نخست وزیری کردستان با صدور بیانیه ای با اعلام این خبر، تعیین بیان سامی عبدالرحمان را به سمت نماینده سیاسی کردستان در آمریکا در چارچوب طرح کردستان برای افزایش روابط با دیگر کشورها و عمل به توصیه های مسعود بارزانی رئیس این منطقه از عراق، دانست.
به گزارش پایگاه خبری شفق نیوز، دولت محلی کردستان در خارج از کشور 14 نمایندگی سیاسی دارد.
با توجه به انتصاب خانم بیان سامی عبدالرحمان در سمت جدید و خالی شدن کرسی نمایندگی سیاسی کردستان در انگلیس، در این خبر درباره سرنوشت نمایندگی سیاسی کردستان در انگلیس توضیحی ارائه نشده است.

52261

کد N621323