مصطفی زهرانی در جمع خبرنگاران خبر داد؛

حضور 53 کشور در کنفرانس جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری

سیاست خارجی,جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری

این کنفرانس به عنوان یک نهاد باقی خواهد ماند و این طور نیست که یک بار برگزار شود و حتی یک کشور نیز تقاضای برگزاری آن را برای سال آینده کرده و نتیجه آن به عنوان یک ایده اجرایی انجام می‌شود و سعی داریم در قالب مفهوم باقی نماند.

دبیر کل کنفرانس بین‌المللی جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری از حضور نمایندگان 53 کشور در کنفرانس بین‌المللی جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری در سطوح مختلف خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی زهرانی در افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری گفت: من به عنوان مسئول برگزاری این کنفرانس از دو منظر٬ وظیفه برگزاری آن را داشتم.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه ادامه داد: اولین منظر وظیفه سازمانی و عملیاتی من به عنوان مدیر کل وزارت امور خارجه و دومین منظر، وظیفه شخصیتی و انسانی من بود چرا که من نماینده هزاران انسانی هستم که دچار خشونت و افراط شده اند و اگر نتوانم این مساله را عملیاتی کنم به آن شهدا خیانت کرده ام.

وی در تشریح شرایط برگزاری این کنفرانس بین‌المللی اظهار داشت: در یک سال گذشته همه همتایان من در دنیا و داخل کشور درباره برگزاری این همایش مشارکت و همکاری داشته‌اند.

دبیر کل کنفرانس بین‌المللی جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری با بیان اینکه از 53 کشور دنیا در سطوح مختلف در این کنفرانس شرکت‌ کرده‌اند٬ یادآور شد: این کنفرانس به عنوان یک نهاد باقی خواهد ماند و این طور نیست که یک بار برگزار شود و حتی یک کشور نیز تقاضای برگزاری آن را برای سال آینده کرده و نتیجه آن به عنوان یک ایده اجرایی انجام می‌شود و سعی داریم در قالب مفهوم باقی نماند.

کد N620321