پافشاری "اردوغان" بر آموزش زبان امپراطوری عثمانی

سیاسی

رجب طیب اردوغان بر تصمیم خود برای گنجاندن درس آموزش زبان دوره امپراطوری عثمانی در مواد درسی دبیرستان های ترکیه پافشاری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با وجود مخالفت ها با گنجانده شدن آموزش زبان دوران امپراطوری عثمانی در مواد درسی دبیرستان های ترکیه اعلام کرد این کار انجام خواهد شد.

وی در پنجمین شورای مذهبی سازمان دیانت ترکیه در این خصوص گفت: مخالفت با آموزش زبان عثمانی کار خطرناکی است.

وی خطاب به مخالفان این طرح گفت: چه شما بخواهید و چه نخواهید زبان عثمانی در این کشور تدریس و یاد گرفته خواهد شد.