محمدباقر نوبخت؛

تلاش کردیم نقش دولت را از تصدی گری به نظارت و هدایت تغییر دهیم

سیاست داخلی

باید فضای رقابتی ایجاد کنیم آموزش کارکنان دولت در این قسمت بسیار مهم است البته قوانین بازدارنده نقش مهمی دارد که ضمانت اجرا می خواهد.

سخنگوی دولت گفت: یکی از معضلات ما بازتعریفی است که باید از نقش دولت بشود ما تلاش کردیم نقش دولت را از تصدی گری به نظارت و هدایت تغییر دهیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: وظیفه معاونت نظارت و برنامه ریزی رییس جمهور این است که از دو منظر اقتصادی در خصوص مبارزه با فساد مواضعی را اتخاذ کند. در عرصه بحث اصلاح نظام اداری و جلوگیری از فساد برای حرکت در راستای سیاست های ابلاغی رهبری برای اصلاح این نظام اداری نیاز به برنامه داریم که با توجه به آگاهی از ریشه های فساد اداری می توان این برنامه ریزی انجام داد.

وی گفت: معاونت توسعه و مدیریت تاکنون این مسوولیت را برعهده گرفته و با آسیب شناسی نظام اداری امروز کشور و انعکاس آن به دو قوه دیگر نتیجه را رسما اعلام کرده برای شناسایی مفاسد موجود شریط کافی آن است که برای آن برنامه داشته و بتوانیم آن برنامه را اجرا کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به مشکلات نظام اداری فعلی گفت: یکی از معضلات ما بازتعریفی است که باید از نقص دولت بشود ما تلاش کردیم نقش دولت را از تصدی گری به نظارت و هدایت تغییر دهیم ما معتقدیم هر سه مراحل اداری بیشتر باشد امکان فساد بیشتر است برای همین تلاش کردیم تا مراحل موازی را حذف کنیم.

نوبخت با تاکید بر ضرورت به حداقل رساندن ارتباط میان کارمندان و ارباب رجوع گفت: دراین مورد دولت الکترونیک از برنامه هایی است که ما در دستور کار برای اجرا داریم وقتی قرار باشد زمان انجام کاری مشخص نباشد امکان طولانی شدن کار و فساد نیز ایجاد می شود زمان مشخص برای هر کار می تواند نظارت دقیق را برای آن افزایش دهد.

سخنگوی دولت عدم وجود فضای رقابتی را یکی دیگر از مشکلات نظام اداری گفت: باید فضای رقابتی ایجاد کنیم آموزش کارکنان دولت در این قسمت بسیار مهم است البته قوانین بازدارنده نقش مهمی دارد که ضمانت اجرا می خواهد.

وی گفت: بودجه هر سال یک برنامه مالی آن سال است که اگر با شفاف سازی نباشد هر اتفاقی می توان رخ بدهد.

نوبخت گفت: دولت باید در هر گام نشان بدهد که یک قدم به پیش گذاشته است در سال قبل 210 هزار میلیارد تومان بودجه کشور براورد شده بود که ما آن را به 150 میلیارد تومان تقلیل دادیم. همه تلاشها در قوه مجریه برای آسیب شناسی رفع فساد اداری انجام شده و نظارت کافی از سوی مراجع مربوطه تعریف شده که این اقدامت در حال انجام است.

کد N619818