دادستان کل:

سخنان ما نباید در بحث تئوری خلاصه شود/در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی حرف زیاد است

سیاست داخلی

در برخی پرونده ها عده ای می گویند ما اعتماد کردیم اما در نظام تعریف شده امیرالمومنین اعتماد جای کنترل و کنترل جای اعتماد را نمی گیرد تداوم اعتماد مردم به طورجد در گرو عمل مسوولان در حوزه های مختلف است البته من نمی گویم مشکل قانونی ندارد اما عزم مدیران در حوزه های مختلف بر نظارت و رسیدگی سریع و دقیق، دقیق است.

دادستان کل با تشکر از برگزاری همایش مبارزه با فساد، اظهار کرد: نشست ما باید یک نشست اجرایی و عملی باشد و سخنان ما نباید در بحث تئوری خلاصه شود و باید از بحث عمل سخن به میان بیاید و باید این پرسش مطرح شود که در خصوص مبارزه با فساد چه کرده ایم و باید چه کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام 'سید ابراهیم رئیسی' افزود در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی حرف زیاد است اما فارق از آن باید گفت: ما باید ببنیم که مشکل در مسوولیت و کشورمان از کجا نشات می گیرد که باید شاهد همچنین مبالغ هنگفتی باشیم و چرا باید کاری کنیم که هر چند وقت یک بار این چنین اخباری در سطح جامعه و افکار عمومی منتشر شود.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه من سراغ ندارم پرونده فسادی تشکیل شده باشد که نظام اداری دستی نداشته باشد گفت: امروز همکاری قوا ضمیمه خوبی است برای شکل دادن نظام اداری تا از سلامت برخوردار شود بی قانونی کردن در هر جریانی باید مظلوم شناخته شود هرچه از اعتدال خارج شد به فساد تبدیل می شود ما نباید اجازه دهیم فساد در جایی از کشور لانه کند.

رئیسی تاکید کرد: در برخی پرونده ها عده ای می گویند ما اعتماد کردیم اما در نظام تعریف شده امیرالمومنین اعتماد جای کنترل و کنترل جای اعتماد را نمی گیرد تداوم اعتماد مردم به طورجد در گرو عمل مسوولان در حوزه های مختلف است البته من نمی گویم مشکل قانونی ندارد اما عزم مدیران در حوزه های مختلف بر نظارت و رسیدگی سریع و دقیق، دقیق است.

دادستان کل کشور ادامه داد: ما در هر حوزه ای مثل مرز جغرافیایی دارای مرزهایی هستیم که مرزبان های این حوزه ها باید از هرگونه تهاجم و فسادی در مرزهای خود محافظت کند و این مرزبانان باید با هوشیاری و حساسیت نسبت به هر گونه تخلفی، برخورد به موقع داشته باشد.

رئیسی با بیان اینکه سلامت اداری حق مردم است، گفت: یقین دارم که اراده مبارزه با فساد در سه قوه وجود دارد و امیدوارم در سایه این همکاری آنچه از این همایش بر می آید عمل باشد.

کد N619804