در اختتامیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد انجام شد:

رونمایی از تمبر همایش مبارزه با فساد

سیاست داخلی

دقایقی پیش در اختتامیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با شعار حرکت به سوی کشوری بدون فساد از تمبر این همایش رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دقایقی پیش در اختتامیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با شعار حرکت به سوی کشوری بدون فساد از تمبر این همایش رونمایی شد.

در این مراسم نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیسی دادستان کل کشور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تمبر همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را امضا کردند.

کد N619777