عضو ارشد انجمن وابستگان نظامی کشورهای خارجی مطرح کرد:

پیشرفت چشم‌گیر نداجا در زمینه کشتی‌سازی و استفاده از پهپاد و موشک

سیاسی

عضو ارشد انجمن وابستگان نظامی کشورهای خارجی در ایران گفت: نیروی دریایی ارتش در زمینه کشتی‌سازی و استفاده از پهپاد و موشک بسیار پیشرفت کرده که باید کسب این دستاورد‌ها را به این نیرو تبریک گفت.

 به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال وحید ممتاز عضو ارشد انجمن وابستگان نظامی کشورهای خارجی در ایران، در مراسم دیدار دریادار سیاری با وابستگان نظامی که در ستاد نیروی دریایی ارتش برگزار شد، اظهار داشت: نداجا در سال ۲۰۰۸ گام‌های بلندی را برداشته و در حال انجام یک کار ارزشمند است. این نیرو موانع مقابل خود را شکسته و بازدیدهایی را از دور دست داشته که دیدار از روسیه، چین و پاکستان نمونه‌ای از آن است.

وی با اشاره به پیشرفت روزافزون ایران در صنایع نظامی تصریح کرد: نداجا در زمینه کشتی‌سازی و استفاده از پهپاد و موشک بسیار پیشرفت کرده است و باید کسب این دستاورد‌ها را به این نیرو تبریک گفت.

عضو ارشد انجمن وابستگان نظامی کشورهای خارجی در ایران در پایان خاطرنشان کرد: همه وابستگان نظامی منتظر آمدن ناوشکن دماوند و زیردریایی فاتح هستند و امیدواریم همه وابستگان نظامی حضور داشته باشند.