فیلم/ پرواز جنگنده فوق پیشرفته روسیه

سیاسی

منابع روسی به تازگی تصاویری از جنگنده فوق پیشرفته روسیه از نوع سوخو SU-25SM3 منتشر کرده اند.

فیلم/ پرواز جنگنده فوق پیشرفته روسیهمنابع روسی به تازگی تصاویری از جنگنده فوق پیشرفته روسیه از نوع سوخو SU-25SM3 منتشر کرده اند.