بیانیه انجمن اسلامی جامعه پزشکی همدان به مناسبت روز دانشجو؛

مطالبات اجتماعی در درون دانشگاه‌ها متبلور می‌شود

سیاست داخلی

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران شعبه استان همدان، با گرامی داشت روز دانشجو، بر رفع محدودیت‌ها در دورن دانشگاه که در دولت گذشته موجب شده بود جامعه به خمودگی دچار شود تاکید کرد.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران شعبه استان همدان، با گرامی داشت روز دانشجو، بر رفع محدودیت‌ها در دورن دانشگاه که در دولت گذشته موجب شده بود جامعه به خمودگی دچار شود تاکید کرد.

به گزارش ایلنا؛ متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

دانشجویان عزیز، دانشگاهیان محترم

تاریخ معاصر ایران پس از مشروطه و بویژه پس از شکل گیری نهاد دانشگاه به شکل نوین آن، با دانشجو و دانشگاه عجین شده است. بطوریکه هیچ تحول اجتماعی در این دوران را نمی‌توان سراغ گرفت که ردی ازتاثیر دانشگاه در آن نباشد، می‌توان نقطهٔ عطف پیشرو بودن دانشگاه در تحولات سیاسی و اجتماعی قبل از انقلاب شکوه‌مند اسلامی ۵۷ را، شانزده آذر۱۳۳۲ دانست، سالروزی که امروز بحق، گرامیداشت دانشجو خوانده می‌شود.

آنزمان که، پس از کودتای استعماری_ استبدادی ۲۸ مرداد ۳۲، طنین مرگ و خفقان از چکمه نظامیان و عربده کشان، شنیده می‌شد و زمانیکه جامعه در بُهت کودتا قرار داشت، این دانشگاه بود که قلب تپندهٔ آزادی خواهان گردید و با تقدیم کردن سه آذر اهورایی خود، شعله امید را دگر باره در دل جامعه ماتم زدهٔ آنزمان، زنده و فروزان نگه داشت تاکید و مستندی تاریخی بر آشتی ناپذیری دانشگاه با استبداد و استعمار، با هرشکل و ماهیتی شد..

خون دانشجویان شهید، شاهدی بر درون ناآرام جامعهٔ زخم خورده از مولود نامبارک استبداد داخلی و استعمار خارجی بود، که شراری در دل تاریکی آفرید و نمادی جاودانه از مبارزه برای آزادی و استقلال، کشور شد، امری که در سال ۵۷، با شعار محوری «استقلال، آزادی جمهوری اسلامی»، تبلورو عینیت یافت.

پس از آن نیز، مرورحوادث مختلف اجتماعی در سطح ملی مانند دفاع مقدس، سازندگی، انتخابات و... نشان از آن می‌دهد که؛ نسل فرهیختهٔ دانشگاهی، هیچگاه خود را جدای از جامعه ندانسته است وهمواره، همراه با متن جامعه، پیشروانه خواستهای مردم را مطرح و دنبال کرده است از این روست که؛ احترام به دانشگاه و دانشگاهیان و نیز بستر سازی برای بیان خواست‌ها و پیشبرد مطالبات اجتماعی در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، احترام به کلیت جامعه تلقی می‌شود.

امروزه، اینکه باید به دانشگاه و فضای باز تبادل اندیشه در حوزه‌های مختلف آن، ارج گذاشته شود به یک ضرورت عینی تبدیل شده است تا آنجا که همین اهمیت موضوع باعث شده، بزرگان نظام جمهوری اسلامی، بار‌ها روی آن تاکید کنند و همگان را به اهتمام و تلاش برای تحقق آن فرا بخوانند.

هرچند در سالیان اخیر مدیریت نادرست بر آموزش عالی کشور، دانشگاه‌ها را، به ظاهر از پویایی علمی و اجتماعی مورد انتظار دور کرده، واین نگرش خاص، با ایجاد محدودیت برای فعالیت تشکل‌های قانونی (انجمن اسلامی دانشجویان) و نیز نشریات دانشجویی، گسترش تحصیلات و جذب‌های رانتی، استقلال آکادمیک دانشگاه‌ها را مخدوش کرده و زیر سوال برده و فضای نقادی را از دانشگاه و دانشگاهیان دور و در سطحی بالا‌تر، جامعه را دچار خسران وخمودگی کرده بود، اما با این وجود، نقش تعیین کنندهٔ این نهاد با قدمت و تاثیر گذار در انتخابات سال ۹۲ و انتخاب دکتر روحانی، ثابت کرد؛ علیرغم همهٔ تحمیل‌ها و محدودیت‌ها، روح زندگی و کوشندگی در دانشگاهیان زنده است.

پس از شروع بکار دولت یازدهم، خوشبختانه رویکردی معقول و دانش محور به آموزش عالی در پیش گرفته شده که با اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های مقبول، بدنه دانشگاهی را با خود همراه کرده و موجب امیدواری بسیار شده است، پافشاری دولت محترم بر این رویکرد جدید را می‌توان در تحمل محدودیت‌ها و فشار‌های بسیاری دید که شکل مشخص آن، درماجرای استیضاح وزیر علوم و نیز معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس اتفاق افتاد.

با این رویکرد و نگرش به اهمیت و جایگاه آموزش عالی، انتظاری زیادی از مسئوولان دانشگاهی درسطح ملی و استانی نخواهد بود که، تلاش خود را بیش از پیش، بکار گیرند تا با ایجاد فضایی امن و ایمن، دانشجو بتواند مطالبات و دیدگاههای خود را در عرصه‌های مختلف بیان نماید و در چارچوبی قانونمند، فعالیت و پویایی داشته باشد.

«انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران شعبه استان همدان»، بعنوان تشکلی با خاستگاه دانشگاهی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطرهٔ شهیدان ۱۶ آذر و نیز تمامی کوشندگان تاریخ جنبش دانشجویی از مسئولان دانشگاههای مختلف دراستان همدان، بویژه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی می‌خواهد که متناسب با جهت گیری دولت محترم در بخش آموزش عالی، با تلاش در حفظشان علمی و اجتماعی دانشگاه، مقدمات استقلال حوزه‌های مختلف آکادمیک را فراهم آورند و با انتصاب افرادی آشنا به حوزهٔ دانشجویی و فرهنگی مجری و مروج سیاستهای دولت تدبیر و امید، باشند، شایسته نیست، پس ازگذشت بیش از یکسال از شروع بکار دولت، در برخی از دانشگاههای استان، نشانی ازسیاستهای دولت نبینیم و در برخی حوزه‌ها، در بره‌مان پاشنهٔ سابق، بچرخد.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران شعبه استان همدان

کد N616797