مرکل:

اقدامات فرانسه و ایتالیا برای حل بحران مالی اروپا کافی نیست

سیاسی

صدراعظم آلمان اقدامات فرانسه و ایتالیا برای پایان دادن به بحران کنونی مالی اروپا را ناکافی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر ، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان در گفتگو با روزنامه دی ولت با اشاره به بحران اقتصادی در اروپا اظهار داشت: اقدامات دو کشور فرانسه و ایتالیا در حل بحران مالی موجود ناکافی بوده و به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی با اشاره به تعیین تاریخ کمیسیون اروپا برای اتخاذ تصمیمات لازم از سوی فرانسه و ایتالیا تصریح کرد: این امر قابل توجیه است، زیرا هر دو کشور در روند انجام اصلاحات هستند، اما کمیسیون همچنین در گزارشی اعلام کرده آنچه باید تا آن تاریخ انجام پذیرد، باز هم کافی نیست و ناکارآمد است.

اتحادیه اروپا ماه گذشته به کشورهای فرانسه، ایتالیا و بلژیک برای سه ماه دیگر فرصت داد تا کسری بودجه خود را کاهش دهند، اما در همان حال هشدار داده که اگر نتوانند هزینه های خود را کاهش دهند یقینا باید تدابیر تنبیهی را تحمل کنند.

کمیسیون اروپا که شاخه اجرایی اتحادیه اروپاست، به شدت از فرانسه انتقاد و اعلام کرد: پاریس در کاهش کسری بودجه پیشرفت جزیی و ناچیزی داشته است.

علیرغم اینکه فرانسه در بودجه 2015 میلادی خود صرفه جویی 21 میلیارد یورویی را لحاظ کرده، میزان کسری بودجه را 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرده که به دلیل فاصله قابل توجه با تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا مجبور شد این میزان را به 4.1 برساند.