الجزایر سفیر خود را از عراق فراخواند

سیاسی

وزارت خارجه الجزایر به طور موقت سفیر خود را از عراق فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت امور خارجه الجزایر "عبدالقادر بن شاعه" سفیر خود را از عراق فراخواند.

این اقدام به دلیل اوضاع امنیتی بغداد و برای جلوگیری از حادثه غیر قابل پیش بینی صورت گرفته است.

وزارت خارجه الجزایر اعلام کرد که یک سال و نیم پس از بازگشت هیئت دیپلماتیک الجزایر به عراق سفیر این کشور به طور موقت فراخوانده شده است.

دیپلمات های الجزایری در سال 2005 در عراق ترور شدند و پس از آن هیئت دیپلماتیک الجزایری تا یک سال و نیم پیش در عراق حضور نداشت.