آلمان ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده می گیرد

سیاسی

آلمان قرار است از سال 2016 میلادی ریاست دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، در روز پایانی نشست اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا در بازل سوئیس رئیس آتی این سازمان تعیین شد.

براین اساس قرار است آلمان از سال 2016 سکان ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده گیرد.

در حال حاضر سوئیس ریاست این سازمان را بر عهده دارد و در سال 2015 میلادی نیز صربستان عهده دار این سمت خواهد بود.