خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان

سیاسی

آمریکا اعلام کرد خروج نیروهایش از افغانستان کامل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، فرماندهی انتقال نیروهای  آمریکا  اعلام کرد خروج نیروهای جنگی یگان های ارتش آمریکا از افغانستان تکمیل شده است.

"پل جی سلو" رئیس "فرماندهی انتقال آمریکا" (ترنسکام) امروز با اعلام این خبر گفت: نیروهای ارتش آمریکا، تجهیزات و ارائه کنندگان خدمات پشتیبانی همگی از افغانستان خارج شده اند.

وی خروج نیروهای ارتش آمریکا از افغانستان را دقیقا بر اساس برنامه هایی که یک سال پیش اعلام شده بود اعلام کرد.