خسروی در گفتگو با مهر:

تیم مذاکره کننده ایران در برابر هفت کشور ایستاد

سیاسی

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید انصاف داشت که تیم مذاکره کننده ایران در مقابل هفت کشور ایستاد و ضمن مذاکرات منطقی از عزت ملت ایران دفاع کرد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب در تحلیل خود از نتیجه مذاکرات هسته ای گفت: مطئمنا تیم مذاکره کننده موفق بوده است.

وی با اشاره به نحوه مذاکرات نیز گفت: آن چه مسلم است اینکه این مذاکرات دوستانه نبوده و مانند این بود که تیم ایران در میدان مبارزه با 13 وزیر امور خارجه ایستاده است.

خسروی افزود: با این شرایط باید از تیم مذاکره کننده تشکر کرد که مظلومیت ایران را از یکسو و صلح آمیز بودن انرژی هسته را از سوی دیگر به مردم جهان نشان دادند.

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در ادامه با اشاره به تمدید مذاکرات گفت: این تمدید نیز برای اولین بار صورت نگرفته و معمولا برای بررسی بیشتر و کارشناسی تر مسئله ضروری است.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه این تمدید بیشتر در بخش تحریم ها بوده است. به بیان دیگر ما دو بخش در مذاکرات داشتیم؛ بخش فنی و بخش مربوط به تحریم ها. خوشبختانه باید گفت بخش فنی تا حدود زیادی به سرانجام رسیده است و تحریم ها باقی مانده که باید در فرصت باقی مانده آن ها را مرور کرد و با جمع بندی موضوع به نتیجه رسید.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی در پیش بینی سرانجام مذاکرات گفت: به نظرم می رسد که فرصت خوبی است که در شرایط فعلی بحث اقتصاد مقاومتی را با جدیت بیشتر شروع کنیم.

خسروی با بیان اینکه نباید فقط چشم به مذاکرات دوخت، گفت: نباید صرفا منتظر دشمن بمانیم. گروه مقابل ما در مذاکرات اکثرا دشمنان جمهوری اسلامی هستند و سابقه دشمنی آن ها کاملا آشکار است.

وی تاکید کرد: هفت ماهی که زمان برای تمدید مذاکرات عنوان شده زمان مناسبی است برای تمرکز بر اقتصاد مقاومتی و اقدامات شایسته در این زمینه.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی ادامه داد: در طول مذاکرات هسته ای می شد در بخش های مختلف مانند سد سازی، مسکن، کشاورزی، صنعت و... سرمایه گذاری کرد و قطعا اگر در این بخش ها ورود مناسب داشته باشیم، با دست بازتری در مقابل تیم مذاکره کننده خواهیم نشست.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کم توجهی به اقتصاد مقاومتی گفت: ما باید در این مدت با تمام توان اقتصاد مقاومتی را آغاز می کردیم و البته به عقیده من به میزان قابل ملاحظه ای در این زمینه تاخیر داشته ایم.

وی اضافه کرد: ما در این زمینه کمتر برنامه تلویزیونی و سخنرانی داشته ایم. باید به این بخش به صورت پررنگ تری پرداخته شود و همه دستگاه ها باید بر روی آن مترکز شوند.