دیدار سفیر ایران با وزیر آموزش عالی و ورزش اسلوونی

سیاسی

مرتضی درزی رامندی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لوبلیانا، امروز با پروفسور استانکا ستنیکار کانکار وزیر آموزش عالی، آموزش و پرورش و ورزش اسلوونی ملاقات کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی درزی رامندی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لوبلیانا، امروز با پروفسور استانکا ستنیکار کانکار وزیر آموزش عالی، آموزش و پرورش و ورزش اسلوونی ملاقات کرد.

تبادل نظر در خصوص مناسبات علمی، آموزشی و دانشگاهی و همچنین همکاری های ورزشی، موضوع مورد توجه طرفین در این ملاقات بود.

سفیر کشورمان در لوبلیانا با اعلام ظرفیت ها و توانمندی های موجود آموزشی، علمی و دانشگاهی در کشورمان، بر آمادگی به منظور توسعه همکاری ها به ویژه در زمینه موافقتنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی، تبادل استاد و دانشجو و همچنین تبادل تیم های ورزشی بین دو کشور تأکید کرد.

 ستنیکار کانکار نیز با اشاره به براز علاقه چندین دانشکده زیر مجموعه دانشگاه لوبلیانا به منظور همکاری با طرف های ایرانی، آمادگی طرف اسلوونی را برای شرکت در مناقصه علمی مشترک بین آن وزارتخانه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و تبادل استاد و دانشجو مورد تاکید قرار داد و از هرگونه همکاری در زمینه های علمی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی بین دو کشور حمایت و پشتیبانی نکرد.