اعلام وصول سه سوال از وزیر و یک انصراف از سوال در جلسه علنی مجلس

سوال سه نماینده از وزرای دولت در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.

سهم وزیر صنعت معدن تجارت از آن ها دو سوال بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در پایان جلسه علنی امروز مجلس ضرغام صادقی عضو هیأت رئیسه سوال ملی بشیری نماینده پاکدشت از وزیر صنعت معدن ،‌تجارت در مورد عدم کاهش قیمت خودرو را اعلام وصول کرد.

همچنین سوال ملی موسوی نماینده اهواز به دلیل توضیح در مورد اخراج جوانان متخصص از شهرک های صنعتی و نابسامانی بازار خودرو اعلام وصول شد.

به گزارش ایسنا، سوال سومی که در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد از وزیر بهداشت و به علت عدم اجرای اصل 48 قانون اساسی در مورد عدم رعایت توازن استانی بود و سوال ملی یکی از نمایندگان از وزیر صنعت در مورد بی‌توجهی توسعه معادن توسط نماینده سوال کننده پس گرفت.

انتهای پیام

کد N611321