با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

تعیین منابع مالی برای اجرای طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی و نیز توسعه عملیات آبخیزداری، جنگلداری و احیای جنگل‌ها، محل منابع لازم را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان با تصویب یک بند الحاقی، کلیه بانک‌ها را موظف کردند که مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلاتی را که حداکثر یک سال از تاریخ واریز به حساب بانک عامل گذشته و به متقاضیان پرداخت نشده، را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک به حساب ردیف درآمدی که در قانون بودجه منظور می‌‌گردد، واریز نمایند.

کمیته‌‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای اجرای طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی صنعت، معدن و تجارت و یا افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذیربط و یا پرداخت وجوه اداره شده جهت توسعه و تبدیل زمین‌های شیب‌دار، به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، جنگل‌کاری و احیای جنگل‌ها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.