با تصویب مجلس:

حقوق و مزایای مدیران عامل شرکت‌های دولتی قانونمند می‌شود

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده ای به طرح دائمی شدن احکام بودجه، حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیت مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی را قانونمند کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی پیشنهادات کمیسیون مجلس برای الحاق به طرح دائمی شدن احکام بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب پیشنهادی مقرر کردند، ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از الحاء وابسته به نهادهای عمومی می باشند، باید حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.

ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکت های فوق، صرفا به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیرموظف بجز حق جلسه ماهیانه، چه حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی نماید.

علاوه بر این، با تصویب تبصره دیگری مقرر شد مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه صادر شده یا می شود، اگر در مهلت مقرر مربوط به تصمیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می گردد.

همچنین در مورد سال های قبل از ابلاغ این قانون در صورتی که مفاصا حساب های مربوط تا پایان سال 94 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.