با رای نمایندگان تصویب شد

تکلیف به وزارتخانه‌ها نسبت به تامین آب، برق و گاز مناطق ویژه اقتصادی

سیاسی

مجلس برای وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات نسبت به تامین آب، برق و گاز شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعیین تکلیف کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان، وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند نسبت به تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا در واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند.