تسهیلات مجلس برای حق بیمه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد

سیاسی

مجلس برای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تسهیلات پرداخت حق بیمه در نظر گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان مقرر کردند به منظور افزایش شانس اشتغال و خودکفایی اعضای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و کمک به خودکفایی این خانوارها، کمیته امداد امام خمینی می‌تواند از محل منابع قابل پرداخت به این خانوارها، تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایان که حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت کند.