شهرداری‌ها مجاز به انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود شدند

سیاسی

نمایندگان به شهرداری‌ها اجازه انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود را دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان با تصویب ماده الحاقی دیگر به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته اجازه دادند به صورت مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف مبالغی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها منتشر نمایند.

به گزارش مهر، این ماده با 155 رای موافق، 12 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 211 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.