با موافقت نمایندگان صورت گرفت:

مجوز مجلس به راه آهن برای تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از طرح دائمی شدن احکام بودجه به شرکت راه آهن و شهرداری‌ها مجوز دادند برای تضمين اصل و سود تسهيلات مربوط به سرمايه‌گذاري بخش خصوصی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این طرح شركت‌هاي مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي كه واگذار شده و يا در حال واگذاري هستند يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و مي‌گيرند، را موظف کردند براي ايثارگران شاغل در زمان واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت کنند.

علاوه بر این با تصویب ماده دیگری به‌منظور جلب مشاركت سرمايه‌گذاران و حمايت از سرمايه‌گذاري در امر توسعه حمل و نقل ريلي، به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شهرداري ها اجازه داده شد تا در مقابل اخذ تضمين‌هاي لازم از محل منابع داخلي خود بدون ايجاد هر گونه تعهد براي بودجه عمومي دولت نسبت به تضمين اصل و سود تسهيلات مربوط به سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي در اين بخش و استفاده از ابزار كمكهاي فني و اعتباري براي اقتصادي كردن طرحهاي مورد نظر و تضمين اثر نوسانات نرخ ارز در سرمايه‌گذاري‌هاي مزبور اقدام نمايند.