داعش شاعران فلسطینی ضدصهیونیست را "مرتد" دانست

سیاسی

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه‎ای برخی از شاعران فلسطینی را که اشعار مختلفی در زمینه مبارزه علیه اشغالگران صهیونیست دارند، مرتد معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه‎ای که با آیات قرآنی آغاز شده برخی شاعران فلسطینی که اشعار متعددی علیه اشغالگران سروده اند را مرتد اعلام کرد.

در این بیانیه شعرای نظیر "دنیا امل اسماعیل"، "خالد جمعه" ، "نضال القمعاوی" ، "اکرم الصورانی" ، "وسام عویضه" ، "علی ابو خطاب"، "دعاء کمال" و "ناصر رباح" با عناوینی همچون مرتد، فاسق و کافر معرفی و به آنها 72 ساعت فرصت داده شده که از ارتداد خود بازگردند.

داعش تاکید کرده در صورتی که این افراد طی مهلت داده شده از ارتداد بانگردند، مجازات خواهند شد.