دادستان مصر به حکم تبرئه مبارک اعتراض می کند

سیاسی

دادستان مصر اعلام کرد که به صدور حکم تبرئه دیکتاتور سابق این کشور اعتراض می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، هشام برکات دادستان مصر مامور اعتراض به حکم برائت حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور و پسرانش شد.

دادستانی مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که هشام برکات دستور داده است متن درخواست اعتراض به حکم برائت حسنی مبارک آماده و به دادگاه استیناف ارائه شود.

دادستانی مصر اعلام کرد که بدون توجه به منازعات سیاسی احزاب و جریان های مختلف به ماموریت خود ادامه خواهد داد و به محض صدور حکم برائت دستوراتی برای بررسی این حکم صادر شده که حاصل آن چند ایراد در اجرای قانون بوده است.

دادگاه جنایی شمال قاهره روز شنبه حسنی مبارک، جمال و علاء پسران وی و حبیب العادلی وزیر کشور رژیم مبارک را از اتهام کشتار معترضین در جریان انقلاب 25 ژانویه تبرئه کرد.

مبارک همچنین از اتهام فساد و سوء استفاده از نفوذ خود در قضیه صادرات گاز به رژیم صهیونیستی تبرئه شد.