اشرف غنی:

روابط ناتو - افغانستان وارد مرحله جدیدی می شود

سیاسی

رئیس جمهوری افغانستان گفت که روابط افغانستان با پیمان ناتو با تراژدی آغاز شد و اکنون وارد یک مرحلۀ جدیدی می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، محمد اشرف غنی که همراه با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی برای اشتراک در نشست وزرای خارجۀ کشور های عضو ناتو در بروکسل به سر می برد در کنفرانس مشترک با دبیر کل ناتو گفت: افغانستان در خط مقدم مبارزه قرار دارد. اما آن مبارزه و تعهدات ناتو در آن مبارزه، به مفهوم تامین مصونیت اروپا و امریکایی شمالی بوده است.

عبدالله عبدالله نیز در این نشست گفت: با روحیۀ جدید همکاری که در حکومت جدید وحدت ملی مشاهده می کنید، زمینه برای تغیر فضا نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه و صلح جهانی ایجاد شده است که بسیار بزرگتر از آنچیزی است که ما تصور می کنیم.