با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

دریافت مجوز ارائه تسهیلات بانکی برای احداث واحدهای صنعتی وزارت نفت

مجلس,وزارت نفت,ایلنا

نمایندگان وزارت نفت را مجاز به ارائه تسهیلات بانکی برای احداث واحدهای صنعتی وابسته نفت و گاز كردند.

نمایندگان وزارت نفت را مجاز به ارائه تسهیلات بانکی برای احداث واحدهای صنعتی وابسته نفت و گاز كردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی  امروز با الحاق ماده 15 به طرح مذکور با 152 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر موافقت کردند كه بر این اساس وزارت نفت مجوز ارائه تسهیلات بانکی برای احداث واحدهای صنعتی وابسته نفت و گاز را دریافت می‌كند.

براساس ماده 15 الحاقی به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه‌های گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت ماده(3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و سقف‌های مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید.

کد N608863