تصویر جلسه دفاع منوچهر متکی از تز دکتری با حضور ابراهیم یزدی

ابراهیم یزدی,صادق زیباکلام,منوچهر متکی

عصرایران نوشت:

دیروز منوچهر متکي وزير امور خارجه اسبق در کنار ابراهيم يزدي وزير امور خارجه دولت موقت مهندس مهدي بازرگان و صادق زيبا کلام استاد علوم سياسي دانشگاه تهران از پايان نامه دکترای خود در دانشگاه تهران با موضوع " ليبرال دموکراسي در ايران" دفاع کرد.

 

17302

کد N608722