با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

سپرده گذاری 10 درصد از منابع هر ساله صندوق توسعه ملی در بانکهای تخصصی

سیاسی

نمایندگان با تصویب ماده الحاقی دیگری به صندوق توسعه ملی اجازه دادند 10 درصد از منابع ورودی هر سال صندوق را نزد بانک های تخصصی سپرده گذاری نماید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان با تصویب یک ماده الحاقی مقرر کردند که با توجه به فرآیند اجرای برگزاری آزمون های سازمان سنجش کشور (موظف و غیر موظف) در دو سال مالی به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود معادل درآمد اخذ شده از برگزاری آزمون های سازمان سنجش در سال را به عنوان پیش پرداخت در اختیار سازمان سنجش قرار داده و در سال بعد تسویه نمایند.

به گزارش مهر این ماده با 138 رای موافق و 10 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 217 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. همچنین نمایندگان با تصویب ماده الحاقی دیگری به صندوق توسعه ملی اجازه دادند 10 درصد از منابع ورودی هر سال صندوق را نزد بانک های تخصصی سپرده گذاری نماید. مبلغ مذکور از سوی بانک های عامل با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادرات خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی به صورت تسهیلات ارزی پردخت می شود.

به گزارش مهر این ماده نیز با 148 رای موافق 16 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.