| 229604

آمریكا و تركیه بر سر ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه به توافق نرسیدند

سیاسی

واشنگتن با آنكارا بر سر چگونگی تامین امنیت مرزهای تركیه با سوریه اختلافات زیادی دارد و هیچ گونه تصمیمی درباره پیشنهادهای ارائه شده توسط تركیه اتخاذ نشده است.

آمریكا اعلام كرد كه واشنگتن با آنكارا بر سر ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه به توافق نرسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،«جین ساكی»سخنگوی وزارت خارجه آمریكا در كنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود گفت كه آمریكا و تركیه درباره چندین پیشنهاد آنكارا برای تامین امنیت مرزهایش با سوریه رایزنی كردند.

ساكی افزود كه آمریكا با تركیه بر سر ایجاد منطقه پرواز ممنوع یا منطقه امن در خاك سوریه به توافق نرسیده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریكا تاكید كرد كه واشنگتن با آنكارا بر سر چگونگی تامین امنیت مرزهای تركیه با سوریه اختلافات زیادی دارد و هیچ گونه تصمیمی درباره پیشنهادهای ارائه شده توسط تركیه اتخاذ نشده است.

پیش از این وزارت دفاع آمریكا نیز ایجاد منطقه امن در طول مرزهای تركیه و سوریه را بی‌اهمیت دانست.

کد N608549