آیت الله اسلامی در گفتگو با مهر:

عربستان نیروهای خود را روانه اسرائیل کند نه بحرین

سیاسی

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان‌رهبری، با تاکید براینکه تعرض به ساحت شیخ عیسی‌قاسم فرجام بدی برای آل‌خلیفه خواهد داشت،گفت: عربستان به جای اسرائیل هزاران نیروی مسلح روانه بحرین کرده است.

آیت الله علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن محکومیت حمله آل خلیفه به منزل شیخ عیسی قاسم، اظهارداشت: دولت بحرین طایفه ایست که به وسیله استعمار در گذشته روی کار آمده و زمام امور بحرین را در دست گرفته است و دیکتاتور مآبانه بر مردم مظلوم این کشور حکومت می کند.

وی با اشاره به اینکه دنیای امروز دنیای آزادی است و مردم می خواهند نظرات و افکارشان را در اداره امور کشور دخیل دهند، گفت:  مردم بحرین نیز به منظور فاصله گرفتن و رهایی از دیکتاتوری حکومت آل خلیفه قیامی را آغاز کردند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان‌رهبری، با بیان اینکه در خلیج فارس، عربستان حکومت های دیکتاتوری همچون بحرین را زیر پوشش دارد، تصریح کرد: عربستان با مستشاران خود همچون آمریکا و انگلیس به این کشورهای کوچک خط و جهت می دهد تا آنها را در تیول خودش نگه دارد؛ لذا 70 تا 80 درصد مردم بحرین در اعتراض به این حکومت دیکتاتوری و احیای حقوق مدنی خود به خیابان ها آمدند.

وی تاکید کرد: عربستان به جای آنکه برای مقابله با اسرائیل و آزادی قدس شریف تلاش کند هزاران نیروی مسلح برای سرکوب مردم روانه بحرین کرده است؛ اما در نتیجه این اقدام هیچ پیشروی نداشتند و اخیرا متوجه شدند که بعضی از قدرت ها و افراد در بحرین تاثیرگذارند و دولت آل خلیفه نیز همچون عربستان که شیخ نمر را دستگیر کرد به بیت شیخ عیسی قاسم متعرض شد تا مردم را بترساند و وادار به سکوت کند.

اسلامی با بیان اینکه عربستان با حمایت از طایفه دیکتاتور بحرین می خواهد نهضت بحرین را سرکوب کند، تصریح کرد:  آل خلیفه برای سرکوب این نهضت مردی به سراغ مرجعیت دینی که مورد توجه اهالی بحرین هستند رفت؛ اما می بینیم که مردم در مقابل این حکومت ایستادگی کردند و هشدار دادند که اگر به ساحت شیخ عیسی تعرضی شود فرجام بدی برای آل خلیفه خواهد داشت.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان‌رهبری، خاطرنشان کرد: امیدواریم هرچه زودتر مردم مظلوم بحرین به حقوق طبیعی و مدنی خود برسند و همه دیکتاتورهای خلیج فارس ساقط شود.