كارفرمایان شرکت‌های بزرگ فرانسه اعتصاب کردند

سیاسی

کارفرمایان فرانسوی معتقد هستند که برخی از تصمیم‌های دولت باعث توقف رشد اقتصادی می‌شود و به‌صورت مستقیم به‌ آنها ضرر می‌زند.

کارفرمایان شرکت‌های مهم فرانسه امروز -دوشنبه- به‌صورت ناگهانی دست به اعتصاب زدند.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسالاتینا، کارفرمایان شرکت‌های مهم فرانسوی امروز در اعتراض به افزایش مالیات و در دفاع از حقوق اقتصادی خود دست به اعتصاب زدند.

کارفرمایان فرانسوی معتقد هستند که برخی از تصمیم‌های دولت باعث توقف رشد اقتصادی می‌شود و به‌صورت مستقیم به‌ آنها ضرر می‌زند.

کارفرمایان شرکت‌های فرانسوی به‌ویژه به قانون «مجازات حساب‌ها» اعتراض دارند.

بنابر قانون مجازات حساب‌ها کارفرمایان موظف هستند تا میزان بیشتری از هزینه بازنشستگی و تامین امنیت کارمندان خود را برای موقعیت‌های کاری سخت و خطرناک بپردازند.

در قانون دیگری، شرکت‌های فرانسوی نمی‌توانند کمتر از ۲۴ ساعت در هفته قراردادهای پاره‌وقت را تنظیم کنند.

کد N607894