جزئیات تقسیم وزارتخانه‌ها بین "عبدالله" و "اشرف‎غنی"

فارس نوشت:

یک مقام آگاه جزئیات تقسیم وزارتخانه‎ها بین اشرف‌غنی و عبدالله را تشریح کرد.
یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس در کابل گفت: بر اساس توافق عبدالله و اشرف‎غنی، وزارتخانه‌های کشور، دارایی، توسعه شهری، کشاورزی، مواد مخدر، آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف، اطلاعات، حمل و نقل و معادن مربوط به تیم رئیس جمهور است.

به گفته وی، همچنین وزارتخانه‎های دفاع، خارجه، تجارت، فواید عامه، اقتصاد، دادگستری، مهاجرین، مخابرات، زنان، آموزش و پرورش، توسعه روستاها و بهداشت مربوط به تیم رئیس شورای اجرایی رسیده است.

52261

کد N607596