مرکز کودکان بریتانیا اعلام کرد:

"محمد" محبوب ترین نام در انگلیس

سیاسی

مرکز کودکان بریتانیا در گزارشی اعلام کرد که "محمد" پرکاربردترین ومحبوب ترین نامی است که خانواده های انگلیسی برای فرزندان پسر خود انتخاب می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، بر اساس گزارش این مرکز، پرکاربردترین نام برای نامگذاری فرزندان پسر در انگلیس برای سال 2014 میلادی، نام محمد بوده است. 

محمد در حالی در سال 2014 تبدیل به پرکاربردترین نام در نامگذاری نوزادان پسر شده که در سال گذشته رتبه بیست و هفتم را در رتبه بندی محبوب ترین نام های فرزندان پسر در انگلیس کسب کرده بود. 

بر همین اساس نام های کیان، علی، ابراهیم و جانتان نیز در فهرست محبوب ترین نام های فرزندان پسر در انگلیس قرار دارند. 

بر همین اساس نام "صوفیا" نیز پرکاردبرترین نام در نامگذاری نوزادان دختر انگلیسی در سال جاری میلادی بوده است.