باموافقت نمایندگان صورت گرفت؛

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند 1درصد از بودجه‌شان در امور ورزش هزینه كنند

مجلس,مجلس شورای اسلامی

در راستای بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان با هزینه یک درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی در امور ورزشی موافقت کردند.

با موافقت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مجاز به هزینه کرد یک درصد از بودجه خود در امور ورزش شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ در راستای بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان با  ماده 12 این طرح موافقت کردند.

بنابر ماده تصویب شده دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و شرکت ها مجازند به‌ منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد (1%) از بودجه خود باستثنای فصول (1) و (6) هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم را که طی دستورالعملی توسط وزارت ورزش و امورجوانان و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود٬ هزینه كنند.

تبصره 1- سی درصد (30%) از این اعتبارصرف توسعه فضاهای ورزشی در مدارس می‌شود.

تبصره 2- سی‌درصد(30%) از اعتبار برای تکمیل فضاها و اماکن‌ورزشی در اختیار وزارت ورزش‌وجوانان قرار می‌گیرد. حداقل سی درصد(30%) منابع موضوع این تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها می‌شود.

گفتنی است در جریان تصویب ماده الحاقی 12 نیره اخوان بیطرف پیشنهاد حذف عبارت "مجاز است"و مهدی کوچک زاده پیشنهاد حذف عبارت "قهرمانی"را مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

 

کد N606970