البناء گزارش داد:

هدف ائتلاف آمریکایی ضد داعش تسریع در تجزیه عراق است

سیاسی

یک روزنامه لبنانی در گزارشی درباره پیامدهای تمرکز ائتلاف آمریکایی ضد داعش بر تحولات عراق و اهداف خطرناک آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی البناء امروز در گزارشی درباره پیامدهای تمرکز کشورهای غربی بر تحولات فعلی عراق که تحت عنوان مبارزه با داعش دنبال می شود، هشدار داد.

در ادامه این گزارش آمده است: طرح اساسی موردنظر کشورهای غربی در عراق تجزیه این کشور به سه منطقه فدرالی شیعه ، سنی و کرد است که در راستای آن تلاشهای ویژه ای در مقطع کنونی با عنوان ائتلاف عليه داعش در حال پیگیری است.

بنابراین گزارش، تسلیح جداگانه این طیفها به ویژه کردها و سنی ها یکی از راهبردهای اصلی ائتلاف آمريكايی در مقطع کنونی است که تحت پوشش مبارزه با داعش دنبال می شود.