با تصویب نمایندگان؛

سهمیه ورود ایثارگران به دانشگاه‌ها افزایش یافت

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از احکام بودجه، سهمیه ورود ایثارگران به دانشگاه‌ها را به 25 درصد افزایش دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه نوبت صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی مواد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده‌ای، سهمیه ورود ایثارگران به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و استفاده از بورس‌های تحصیلی داخل و خارج کشور را به 25 درصد افزایش دادند. علاوه بر این حد نصاب نمرات آزمون ایثارگران برای ورود به وزارتخانه‌های بهداشت و یا علوم نیز به 70 درصد کاهش یافت.

بر این اساس، پیش از این سهمیه ورود ایثارگران به دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و بورس‌های داخلی و خارج کشور 20 درصد بود و حد نصاب شرایط علمی و امتیازی که باید به دست می‌آوردند، حداقل 80 درصد آخرین نمره پذیرفته شده بود.

بر اساس این ماده از طرح احکام بودجه، مقرر شد، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 2 این قانون را موظف کنند در اعطای سهمیه ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، بورس‌های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های دکتری تخصصی 25 درصد از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای 25 درصد اختصاص دهند.

علاوه بر این، بر اساس تبصره این ماده، مقرر شد کسب حداقل 70 درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی باشد. این میزان در خصوص رشته‌های پزشکی نیز 70 درصد حد نصاب شرایط علمی است.