آخوندوف در گفتگو با مهر:

روابط آذربايجان و ايران با سيری صعودی توسعه می یابد

سیاسی

سفیر جمهوری آذربایجان در تهران با اشاره به امضای 5 یادداشت تفاهم میان تهران و باکو، دیدارها میان مقامات دو طرف را در راستای تحكيم روابط سياسی، اقتصادی و بشردوستانه دو کشور ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جوانشیر آخوندوف" سفیر جمهوری آذربایجان در ایران طی گفتگویی با مهر از تحکیم مناسبات دوستانه پس از سفر مقامات بلندپایه دو کشور از جمله روسای جمهوری ایران و آذربایجان به باکو و تهران خبر داد.

به گفته وی، الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در سفر رسمی خود به ایران در روز20 فروردین 1393 از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور سفر رسمی به آذربایجان دعوت کرده بود و وی  نیز این دعوت را پذیرفت و سفر مذكور در روزهای 21 و 22 آبان امسال انجام شد.

آخوندوف تاکید کرد هم سفر رسمی رئیس‌جمهور الهام علی اف به ایران در ماه آوریل و هم سفر رسمی اخیر رئیس‌جمهور حسن روحانی به آذربایجان یك بار دیگر اثبات کرد كه پیوندهای تاریخی، دینی، فرهنگی و اقتصادی تنگاتنگی میان ملتهای دو کشور وجود دارد و روابط دوجانبه میان آذربایجان و ایران از این پس نیز با سیر صعودی توسعه خواهد یافت.

وی در بخشی از گفتگو یادآور شد: در جهان كنونی نمی توان دو كشور دیگری را یافت كه همچون ایران و آذربایجان از نظر فرهنگی، دینی، تاریخی، جغرافیایی و آداب و رسوم تا این حد به یكدیگر نزدیک باشند.

مشروح این گفتگو به زودی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.