روزنامه اعتماد: فرهادی بورسیه های مسئله دار را رها نمی کند

روزنامه اعتماد نوشت:

آنان كه به خيال تغيير سياست دولت نسبت به بورسيه‌هاي غيرقانوني به آقاي دكتر فرهادي رأي دادند، سخت در اشتباه هستند. زيرا آقاي دكتر فرهادي كه خودشان از چهره‌هاي ماندگار علمي هستند، هيچ گاه اجازه نمي‌دهند كه كسب دانش و علم‌آموزي قرباني زياده‌خواهي و رانت‌خواري شود و نه‌تنها چنين اقدامي با منش و ويژگي‌هاي اخلاقي ايشان تطابق ندارد، بلكه با برنامه‌يي كه براي وزارت علوم دادندودر روز راي‌گيري به صراحت بيان كردند در تضاد كامل است.

اگر ايشان چنين روحيه‌يي را داشت، قطعاً در دولت اصولگراي پيشين صاحب پست و مقام مي‌شد و امروز فرصتي براي نامزدي در پست مهم وزارت علوم كسب نمي‌كرد. پرونده بورسيه‌ها به صورت شفاف در دوره آقاي دكتر نجفي منتشر شد، هرچند اين انتقاد حتي به ايشان هم وارد است كه چرا اسامي متخلفان را اعلام نكردند؟ چرا بورسيه‌هاي فاميلي و فاقد شرايط را نام نبردند تا پس از اين رانت‌خواران حساب كار دست‌شان آيد؟

هرچند مي‌توان تاحدي پذيرفت كه براي جلوگيري از تشنج آفريني بيشتر از سوي تندروها چنين كاري ضرورت نداشت، ولي فارغ از اين نكته از طرف ايشان براي تمام موارد بورسيه‌ها تعيين تكليف و حكم و نامه صادر شده است و هرگونه تغييري در آن موارد بايد از يك سو شفاف و آشكار باشد و نام و اطلاعات آن در اختيار عموم قرار گيرد و از سوي ديگر مستدل باشد و قاعده سياست‌هاي آقاي وزير و دولت درباره اصلاح نظام آموزش عالي را نقض نكند.

به عبارت ديگر اگر نام كساني كه از بورسيه بودن حذف شده‌اند منتشر نمي‌شود تا آبروي آنان بيش از اين نرود در مقابل نام كساني كه به حق بورسيه مي‌شوند بايد منتشر شود چون اين افتخار علمي آنان است و موجب بدنامي نخواهد شد. حتما به ياد داريم كه آقاي رييس‌جمهور يكي از مهم‌ترين علل مخالفت برخي از تندروها با وزراي پيشنهادي را مساله بورسيه‌ها معرفي كردند و اگر اسامي بورسيه‌هاي غيرقانوني اعلام مي‌شد چگونگي اين ارتباط بهتر معلوم مي‌شد. در هر حال اين عناصر تندرو نبايد گمان كنند كه مي‌توانند بورسيه‌هاي غيرقانوني را احيا كنند. نه اين دولت اهل اين كار است و نه نيروهاي دانشگاهي اجازه اين كار را مي‌دهند و نه از همه مهم‌تر آقاي وزير اهل اين نوع معاملات زشت هستند و در يك كلام «آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت».

 

17302

کد N606346