رژیم اسرائیل 14 جنگنده اف35 از آمریکا می خرد

سیاسی

منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از موافقت کمیته وزارتی این رژیم با خرید تعدادی جنگنده اف35 از واشنگتن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، رسانه های وابسته به رژیم صهیونیستی از موافقت کمیته موسوم به وزارت در امور ادوات با خرید تعدادی جنگنده از آمریکا خبر دادند.

منابع صهیونیستی اعلام کردند: کمیته موسوم به وزارتی اسرائیل امروز با خرید 14 جنگنده اف 35 از آمریکا مضاف بر 19 جنگنده خریداری شده قبلی موافقت کرد.

رسانه های صهیونیستی بیان کردند: قرار است با خرید 17 فروند دیگر در سالهای آینده موافقت شود.