سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به مهر:

ایران حامی وحدت ملت عراق و مبارزه با داعش است

سیاسی

مرضیه افخم تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای وحدت و همبستگی ملت عراق اهمیت ویژه ای قائل استو همواره از سیاست ها و اقدامات مسئولان عراقی در مبارزه با داعش حمایت کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر در خصوص انتشار مطلبی از سوی یکی از کارشناسان ارشد سیاسی در خصوص تحولات منطقه و شکل گیری داعش و نقش برخی شخصیت‌های برجسته منطقه در این روند، با اشاره به اینکه تحلیل ارائه شده نظر شخصی ایشان است، عنوان ذکر شده از سوی برخی رسانه‌های عربی را نادرست خواند.

افخم افزود: جمهوری اسلامی ایران برای وحدت و همبستگی ملت عراق اهمیت ویژه ای قائل است و همواره از سیاست‌ها و اقدامات مسئولان عراقی در مبارزه با داعش حمایت کرده است.

وی تاکید کرد: این دیدگاه و اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران در دوران نوری المالکی و هم در دولت کنونی حیدرالعبادی تداوم داشته و طی سفر وزیر امور خارجه به عراق و دیدارهای متناوب مسئولین عالی رتبه دو کشور نیز این مواضع مورد تاکید قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: ساز و کار اعلام مواضع و دیدگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوعات مختلف روشن است.