با موافقت نمایندگان تصویب شد؛

طرح قانونی استانی شدن حوزه های انتخابیه برای انتخابات مجلس

مجلس

با رای موافق نمایندگان محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه انتخابیه موجود تابعه استان حوزه های انتخابیه فرعی محسوب میشوند.

با رای موافق نمایندگان محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه انتخابیه موجود تابعه استان حوزه های انتخابیه فرعی محسوب میشوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، یک فوریت طرح قانونی استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس با 133 رای موافق تصویب شد.بر اساس این طرح در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه انتخابیه موجود تابعه استان حوزه‌های انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند.

 این در حالی بود که نمایندگان با علامت چهار چهار خواستار رای موافق به این رای بودند.

کد N605159