اشپیگل:

مصر دوران السیسی ظالمانه تر از دوران مبارک است

سیاسی

یک هفته نامه آلمانی با اشاره به تبرئه دیکتاتور پیشین مصر توسط دستگاه قضایی این کشور نوشت دوره "عبدالفتاح السیسی" بسیار ظالمانه تر از دوره ای است که "حسنی مبارک" قدرت را در دست داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، وضعیت مصر پس از سقوط "محمد مرسی" نخستین رئیس جمهوری منتخب این کشور در سال 2013 بار دیگر به وضعیت پیش از انقلاب مردمی در سال 2011 بازگشته است. در حال حاضر که "عبدالفتاح السیسی" در راس نظام سیاسی این کشور قرار گرفته، وضعیت بدتر از پیش نیز شده است.

این در حالی است که از سال 1953 تا کنون به جز یک سالی که مرسی در راس قدرت بود، کشور مصر توسط رهبران نظامی اداره شده است. وی در حال حاضر در زندان به سر می برد و شمار زیادی از یارانش سرنوشتی مشابه یافته و یا به اعدام محکوم شده اند.

این هفته نامه آلمانی می افزاید: دیکتاتوری در مصر بدون مبارک هم ادامه دارد. این کشور مثل سوریه و لیبی نیست. نظام این کشور توسط ارتشی ها و نزدیکان آنها که اتحادی قدرتمند ایجاد کرده اند، اداره می شود. از این رو سرنوشت آن نمی تواند توسط یک فرد تعیین شود.

به این ترتیب حکومت مصر بار دیگر به ساختار پیشین بازگشته و چیزی در آن تغییر نیافته است؛ آمار بیکاری بالاست، بی عدالتی اجتماعی غوغا می کند و تغییرات جمعیت شناسی همچنان پا برجاست. شرایط کنونی مصر حاکی از آن است که دوران السیسی بسیار ظالماتر از دوران مبارک شده است.

در این دوره همان اتفاقی می افتد که سی سال در دوره مبارک رخ داد. سرکوب معترضان و جلوگیری از اعتراضات در مقابل دیدگان جامعه جهانی رخ می دهد، فعالان حقوق بشر به مرگ محکوم می شوند، اما کسی نیست که این اقدامات را زیر سوال ببرد.