نقوی حسینی در گفتگو با مهر:

رهبری با استدلال اینکه ما اهل گفتگو هستیم مخالف تمدید مذاکرات نیستند

سیاسی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: رهبری با استدلال اینکه ما اهل گفتگو هستیم مخالف تمدید مذاکرات نیستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مقام معظم رهبری با این استدلال که ما اهل گفتگو هستیم  و دارای منطق و استدلال بوده و به مسیر مذاکرات هم اعتقاد داریم با تمدید مذاکرات مخالفتی ندارند.

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با منطق و استدلال وارد مذاکره شده است گفت: ما اعتقاد داریم که راه حل پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران فقط از طریق مذاکرات ممکن است.

وی افزود: ما اعتقاد داریم تحریم و تهدید نمی‌تواند راه حل مناسبی برای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باشد. باید با نظام اسلامی مذاکره کرد. ما تسلیم هیچ گونه زورگویی، فشار، تحریم و تهدید نمی‌شویم.

نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با قدرت و مصمم وارد مذاکرات شد، خط قرمزها را اعلام کرده، منافع ملی کشور را به طرف مقابل گوشزد کرده اما طرف مقابل نتوانست تصمیم گرفته و جام زهر را بنوشد. از این رو درخواست تمدید مذاکرات را مطرح کردند.

نقوی حسینی گفت: ما باز هم مذاکرات را ادامه می دهیم چون اهل گفتگو هستیم. هیچ گاه میز مذاکرات را ترک نخواهیم کرد، بلکه تردید نداریم طرف مقابل میز مذاکره را ترک خواهد کرد. همانطور که تا به امروز مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شده اند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  گفت: مقام معظم رهبری با این استدلال که ما اهل گفتگو هستیم  و دارای منطق و استدلال بوده و به مسیر مذاکرات هم اعتقاد داریم با تمدید مذاکرات مخالفتی ندارند.

این نماینده مجلس ادامه داد: مشکل این است که آمریکا خود را کدخدای جهان می داند و به عنوان نماینده افکار ملت‌ها معرفی می کند؛ همین مشکل مانع حل مسئله هسته ای ما است. اگر آمریکا هم خود را در صدر کشورهای دیگر و همانند آنها که حق برابر با آنها دارد می دید مشکلات ما این همه دامنه دار نمی شد. البته جمهوری اسلامی ایران این کدخدایی را از هیچ کس نپذیرفته و آمریکا و انگلیس خبیث را نماینده هیچ کشوری نمی داند.

نقوی حسینی خاطرنشان کرد: مذاکرات به نتیجه برسد یا نه آمریکا بداند که رژیم صهیونیستی از نظر جمهوری اسلامی نامشروع است و این نظر جمهوری اسلامی ایران هرگز تغییر نخواهد کرد چرا که این موضع استراتژیک ما است.