درخواست مقتدی صدر برای تظاهرات در جمعه آینده در حمایت از ملت بحرین

سیاسی

رهبر جریان صدر از مردم عراق خواست که روز جمعه آینده تظاهراتی در حمایت از ملت بحرین و به ویژه آیت الله عیسی قاسم برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم الثامن، مقتدی صدر رهبر جریان صدر از طرفداران خود خواست که جمعه آینده در محکومیت تروریسم دولتی علیه شخصیت های دینی برجسته در بحرین تظاهرات کنند.

وی افزود: ما باید مجاهدان را در بحرین به ویژه آیت الله عیسی قاسم را یاری کنیم. مومنان در عراق روز جمعه آینده تظاهراتی در حمایت از مردم مظلوم بحرین، رهبران و مراجع آن برگزار کنند.