حمله نظامیان آل خلیفه به تظاهرات کنندگان بحرین

سیاسی

منابع وابسته به رژیم بحرین از حمله نظامیان آل خلیفه به تظاهرات کنندگان همزمان با برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مرات بحرین، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند: تظاهرات ضد رژیم همزمان با برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور در مناطق مختلف این کشور در جریان است.

این منابع بیان کردند: در جزیره ستره نظامیان آل خلیفه برای متفرق کردن تظاهرات  کنندگان از گاز اشک آور به طور گسترده ای استفاده کردند.همچنین در النبیه صالح، المعامیر و النویدارت تظاهراتی برگزار شد.

در المحرق و روستای الدیر در نزدیکی فرودگاه بین المللی بحرین تظاهراتی برگزار شد و نظامیان به تظاهرات کنندگان حمله کردند.

در البدیع، الشاخوره، ابوصیبع، کرانه نظامیان به تظاهرات کنندگان حمله ور شدند.

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از به کارگیری گسترده گلوله های ساچمه ای علیه تظاهرات کنندگان در منطقه سار خبر دادند.

همچنین در مناطق دارکلیب، شهرکان، دمستان، بوری، السهله الجنوبیه، السهله الشمالیه، توبلی، اسکان سلماباد و القعله نیز نظامیان رژیم به مردم حمله کردند.