فیلم/ حرکات عجیب نخست‎وزیر ایتالیا در کنفرانس خبری با عبدالفتاح السیسی

سیاسی

"ماتئو رنزی" نخست وزیر ایتالیا اخیرا در کنفرانس خبری مشترک با همتای مصری خود در شهر رم، در حالی که "عبدالفتاح السیسی" در حال پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران بود، حرکات عجیبی از خود نشان داد.

فیلم/ حرکات عجیب نخست‎وزیر ایتالیا در کنفرانس خبری با عبدالفتاح السیسی"ماتئو رنزی" نخست وزیر ایتالیا اخیرا در کنفرانس خبری مشترک با همتای مصری خود در شهر رم، در حالی که "عبدالفتاح السیسی" در حال پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران بود، حرکات عجیبی از خود نشان داد.