الدیار:

انتخاب رئیس‎جمهور لبنان به یک "زلزله سیاسی" نیاز دارد

سیاسی

محافل سیاسی در لبنان انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور را به ایجاد تحولات اساسی در مواضع برخی جریانهای سیاسی مرتبط می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه لبنانی الدیار امروز در گزارشی نوشت: اخیرا تحولاتی مهم در روابط داخلی میان احزاب سیاسی عضو  جریان 14 مارس در زمینه انتخاب رئیس جمهور ایجاد شده است.

از سوی دیگر، برخی منابع نیز از احتمال ایجاد چنین تحولاتی در میان احزاب سیاسی عضو جریان 8 مارس خبر داده اند که ممکن است باعث ایجاد تحولاتی مثبت در موضوع انتخاب رئیس جمهور این کشور شود.

محافل سیاسی با اشاره دیدار احتمالی دو جریان 14 مارس و 8 مارس در مسئله انتخاب رئیس جمهور جدید، احتمال به نتیجه رسیدن دو طرف در موضوع رئیس جمهور جدید را ناچیز توصیف کردند.

در عین حال برخی معتقدند از بین رفتن خلاء ریاست جمهوری در لبنان به ایجاد زلزله سیاسی در مواضع برخی جریانها از جمله جریانهای مسیحی نیاز دارد.

خاطرنشان می‌شود "میشل عون" رهبر جریان ملی آزاد و حزب المرده از شخصیت‎های مقبول مسیحی در لبنان است که مورد حمایت جریان 8 مارس (حامیان حزب الله) نیز قرار دارد. اکثر جریانهای لبنانی از جمله برخی احزاب داخل جریان 14 مارس (حامیان حریری) نیز با ریاست جمهوری وی مشکلی ندارند اما برخی دیگر در این زمینه مشکل تراشی می کنند.