تصاویری از برگزاری نمازجمعه امروز بحرین به امامت عالم برجسته این کشور

کد N602393