کمیته ضد شکنجه سازمان ملل هم پلیس آمریکا را محکوم کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

یک نهاد ناظر سازمان ملل متحد روز جمعه تیراندازی های پلیس آمریکا را به سیاه پوستان در این کشور محکوم کرد.
این انتقاد چند روز پس از آن صورت گرفت که هیئت منصفه عالی ایالت میسوری آمریکا تصمیم گرفت افسر پلیس سفیدی که یک نوجوان سیاه پوست غیر مسلح را به ضرب گلوله کشته بود تحت پیگرد قرار نگیرد. این تصمیم باعث شد اعتراض هایی در سراسر آمریکا آغاز شود.
کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد گزارشی را درباره نتایج بررسی های خود درباره تیراندازی های پلیس به سیاه پوستان در آمریکا منتشر و اعلام کرد این کمیته نگران گزارش های فراوان درمورد رفتار خشونت آمیز پلیس و توسل بیش از حد به زور در آمریکا به ویژه علیه افرادی است که متعلق به یک گروه قومی یا نژادی خاص هستند.
در این گزارش همچنین در مورد تیراندازی های مکرر پلیس آمریکا به سیاه پوستان غیر مسلح در آمریکا و تعقیب مرگبار این افراد جامعه به شدت ابراز نگرانی شده است.
این کمیته که به طور دوره ای پیشینه 156 کشور را که کنوانسیون ضد شکنجه را تصویب کرده اند بررسی می کند اعلام کرد هیئت های سطح بالایی از مقامات آمریکایی به ژنو آمده اند تا از پیشینه آمریکا در این زمینه دفاع کنند اما نتوانستند رفتار خشونت آمیز پلیس این کشور را توجیه کنند و این تاسف بار است.
کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد از واشنگتن خواست فورا و بیطرفانه در مورد هرگونه رفتار خشونت آمیز پلیس و توسل بیش از حد نیروهای پلیس به زور تحقیق و عاملان آن را محاکمه کند.

4949

کد N602375