برای برگزاری رزمایش؛

ناوهای روسی وارد کانال مانش شدند

سیاسی

تعدادی از ناوهای روسی برای برگزاری رزمایش وارد کانال مانش (کانال انگلیس) شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تعدادی از کشتی های جنگی روسیه امروز جمعه وارد کانال مانش شدند. هدف از حضور این ناوها در این منطقه برگزاری رزمایش است. 

در حالی که تنش های میان روسیه و غرب به سبب بحران اوکراین، به اوج خود پس از جنگ سرد رسیده حضور ناوهای روسی در آب راه میان فرانسه و انگلیس می تواند بر تنش های موجود میان روسیه و غرب بیفزاید. 

هر چند این ناوها از کانال مانش یا همان کانال انگلیس عبور کرده اند، اما هم اکنون در آبهای بین المللی هستند. بر اساس اخبار ارسالی صبح امروز در کانال مانش توفانی سنگین جریان داشته و ناوهای روسی منتظر پایان این توفان برای ادامه مسیر خود هستند.